Hotad eller trygg - tre begrepp som bidrar till klarhet

När jag känner mig trygg, ger jag. Det jag gör och tänker känns lätt, kreativiteten är fri och flödar. Jag känner mig upplyft och uppbackad – både i mig själv och från de jag är omgiven av. 

När jag känner mig otrygg, slutar jag ge. Jag känner snabbt att min motivation sjunker, att min kreativitet blir trög. Jag vantrivs och känner mig tung.


När jag ger till människor som bara tar och aldrig ger tillbaka, är min instinktiva reaktion att jag känner mig frustrerad, arg och förbannad.


Det här är beteenden och känslor som jag gått in i med nyfikenhet och blivit medveten om att jag fungerar så här. Den medvetenheten hade jag inte för något år sedan.


Som default-läge tänker jag inte på om jag ska ge eller matcha. Jag ger. Men. Livet har lärt mig att välja när, var och hur mycket jag ska ge istället för att bara ösa ut.


Tidigare, som anställd, kunde jag hamna i situationer där jag löste andras uppgifter före mina egna – jag blev tillfrågad om hjälp och gav. Jag lyssnade när någon hade problem och gav. Inte bara fem minuter, utan jag kunde gå in och ge av hela mig och kvar fanns inte mycket energi kvar till mina egna uppgifter. Jag kände ofta att jag inte hann med.


Lagspel är viktigt. Utan tvekan. Men. Vi behöver balansen mellan att ge ut och ge till sig själv även när vi spelar som ett lag – oavsett om det sker på arbetsplatsen eller i relationer på privata planet.


Givare, tagare och matchare - begrepp som bidrar till klarhet

För en tid sedan introducerade Margareta Carlsson, ledarskapskonsult och ledarskapsoach, mig för begreppen: givare, tagare och matchare. Det blev ett halleluja-moment när jag fick språk på något jag känt och upplevt men inte alltid förstått.


Jag kunde se ett tydligt mönster när jag såg tillbaka på min tid som anställd, som jag beskrev ovan. Jag kunde även se ett annat, med begreppet tagare för ögonen:

Nämligen det, att jag kunde se situationer med människor – kollegor, chefer, bekanta – där jag upptäckte att jag givit och personen bara tagit. Eller ännu värre: ett fåtal situationer där den som tagit, tagit det jag har givit.


Kollegor som tar och konsekvenserna som blir

Jag minns så väl ett möte med – i den organisationen jag arbetade i då – viktiga chefer där jag och en kollega skulle stötta upp vid en potentiell kris. En stund innan det här mötet, hade min kollega och jag haft ett förmöte där jag hade lyft en idé jag fått under morgonen på hur vi skulle kunna hantera ett av de största problemen vi behövde lösa. Jag fick inte någon direkt uppbackning/bekräftelse/feedback från min kollega, så jag tänkte att ok, det var nog inte den lösningen vi behövde och parkerade den.


Så sitter vi på mötet. Och jag hör hur min kollega tar mina ord och presenterar min idé som sin egen. Och det var den idén som var det viktigaste som kom ut ur det mötet och cheferna creddade min kollega rejält och jag satt paff och undrade: vad i helvete var det som just hände?


Jag lyfte aldrig idéer med den här kollegan igen. Jag började också dra mig för att lyfta idéer tillsammans med andra kollegor. Jag upplevde att jag hade konkurrens istället för lagspelare. Och jag var förbannad.


Lyssna till dina egna reaktioner och känslor

Där och då, kunde jag inte sätta ord exakt på vad det var som gjorde att det här bidrog till att det skavde i magen och att jag var förbannad. Visst, jag gick hem och spydde galla över kollegan som spelat fulspel – MEN. Det jag inte hade förstått då, var att ett av mina viktigaste behov som människa handlar om trygghet – inte bara i form av att ha tak över huvudet och mat på bordet, utan också att jag behöver kunna lita på människor runt omkring mig för att inte vara rädd för att bli huggen i ryggen. Det andra var att jag kände att mår som allra bäst när jag kan ge utan att tänka efter, tänka högt utan att vara orolig över att någon annan ska ta det jag säger – men jag var inte fullt ut medveten om hur viktigt det är för mig.

Jag var inte ute efter att vara den som får bekräftelse och hurra-rop. Min poäng är att för mig är det viktigt att vi som lag presenterar idéer tillsammans och att vi jobbar tillsammans för organisationens bästa och med det bästa för ögonen för dem vi är till för.


Tagare, givare och matchare är kopplat till hälsa och resultat

Tagare, givare och matchare är viktiga att ha koll på, både utifrån ett hälsoperspektiv på individnivå och utifrån ett resultatperspektiv på organisationsnivå – oavsett om du är anställd medarbetare, chef eller driver eget.


För, det som händer när det finns tagare med i bilden är att givare drar sig tillbaka och matchare följer normen som råder – och är det då tagare som sätter ramarna, ja då följer matcharna de ramarna.


Som du säkert redan förstår, så blir det en förbannat oskön kultur och arbetsmiljö att vara i när vi tittar på det utifrån ett jobbperspektiv. Det blir en otrygg miljö. Idéer hålls inne. Det skapas konkurrens. Och det finns dem som hävdar att konkurrens är bra för resultatet för då blir det tävling och bättre idéer. Det är kortsiktigt, skulle jag säga.


Jag skulle hävda att det är motsatsen som är det bästa för resultatet och för måendet hos individerna. Upplever jag otrygghet, går jag runt och använder energi och hjärnkapacitet till att hålla mig undan från hot och att balansera upp med egen trygghet. Jag håller inne på idéer som skulle kunna bidra till att resultatet blir bättre. Istället för att ha en kreativ miljö där vi kan fatta kloka och hållbara beslut med våra frontallober, får vi en miljö där vi håller oss undan hot, skyddar oss själva och vi är mer i reptilhjärnan och går runt med totalt onödiga stresspåslag som blir.


Idag, drar jag mig bakåt och klipper banden omgående när jag upptäcker en tagare. Jag har fördelen att som egenföretagare kunna bestämma själv vilka jag vill omge mig med när det kommer till samarbetsparter. Mina sista år som anställd använde jag mig av en annan taktik: att gå in mer som matchare när jag anade att det var en tagare jag hade att göra med. Det sker även som egenföretagare i vissa situationer, ofta vid mingel, och då fördjupar jag inte den relationen något vidare.


Självklart, har jag ett företagarperspektiv med när jag klipper band med tagare utifrån att jag vill att det jag ger till mina kunder ska vara i linje med mina egna värderingar, hålla hög kvalitet och vara något jag alltid kan stå för till 150 procent. Men. Helt ärligt. Så finns det ett perspektiv som är mycket viktigare för mig i det här pusslet. Nämligen min egen hälsa.


När jag väljer medvetet vilka jag omger mig med, behöver jag inte ägna energi och slösa stressreaktioner på människor jag känner mig otrygg med och som jag blir frustrerad av.

"I water you, you water me. We never drain each other. We just grow". 

Förra veckan var jag tillsammans med två andra företagare, Carol Möllebo och Malin Hammar Blomwall, på en gemensam Workation i Frankrike. Jag kände mig otroligt trygg, energifylld och lätt när jag bollade tankar, idéer, utmaningar och annat som hör företagarlivet och livet till.


I helgen insåg jag att: Det är ju två givare jag varit med.  


Med begreppen givare, tagare och matchare blir det så mycket enklare att förstå sig själv och andra när vi är i samspel. Hade vi tre varit en enhet i en organisation, hade det här varit en otroligt välmående enhet. Trygg. Uppmuntrande. Givande. Kreativ. Såväl vår hälsa som arbetsmiljö hade varit stark och välmående. Och resultaten hade speglats av det.


Det finns många olika delar som spelar roll när vi pratar om att vi ska kunna leva och arbeta som de människor vi är. Det är inte enkelt. Det finns inte en enda lösning eller sanning. Men det finns en mängd pusselbitar som spelar roll och som ger förståelse och betydelse för såväl mig som individ som sammanhanget jag är i – oavsett om jag är på jobbet, hemma eller med mig själv.


Är du en givare, skulle jag säga att du behöver ha koll på begreppen och känna efter själv hur och var du mår väl. För går du runt i en tagar-miljö, dräneras du inifrån av att inte få dela med dig och ösa ur dig idéer och hjälpa förutsättningslöst. Och går du runt och bara ger och ger och ger, riskerar du att bara ge utåt och inte till dig själv, vilket också dränerar dig inifrån och ut.


Kort om givare, tagare och matchare

Adam Grant, organisationspsykolog, definierar givare, tagare och matchare så här (fritt översatt från engelska):
Givare. Givaren ger. Den kräver inte någon avkastning på sin insats.
Tagare. Tagaren tar. Den vill ha (stor) avkastning på sin insats.
Matchare. Matchare vill ha balans och rättvisa. Den ger en tjänst och vill ha en gentjänst tillbaka.

Det här är tre attityder där vi inte bara har en av dem i oss alltid. Vi kan pendla mellan dem. Men vi har en av dem mer eller mindre på defaultläge. För att ta reda på vilken av dem du har som defaultläge, tycker jag det är enklast att fundera över hur du brukar resonera och agera i kollegiala sammanhang och i privata sammanhang. När någon frågar dig om något, hur agerar du per automatik de flesta av gångerna? 

Kolla in det här TED-talket med Adam Grant, organisationspsykolog om du vill fördjupa dig 13 minuter i givare, tagare och matchare. Det är väl investerad tid. 


https://www.ted.com/talks/adam_grant_are_you_a_giver_or_a_taker

Hoppas de här tre begreppen ger dig lite mer klarhet, att du kan se mönster både i ditt mående och ditt sätt att agera i olika sammanhang och att du kan använda dem som input när du gör medvetna val i ditt liv. 

Frågor eller funderingar? Mejla mig gärna på sandra@stressradgivning.se

Ta hand om dig,
Sandra Furulund
Stressrådgivare

En Gåva med Lugn - för mer återhämtning och reflektion i livet

Ju mer lugn i sinnet, desto fler mänskliga och medvetna val. En Gåva med Lugn är ett bra sätt att komma igång och skapa en bas där du har regelbunden återhämtning och reflektion så du kan ge utrymme för dig som den människa du är.

Rabattkod för fri frakt tom 1 mars

Använd rabattkoden Givare så får du gratis frakt när du beställer en eller flera En Gåva med Lugn tom 1 mars 2019 <3  

(ord pris 49 kr för frakt vid beställning av en st En Gåva med Lugn)

Beställ En Gåva med Lugn här.


Engvamedlugn_printsjpg

En Gåva med Lugn - 9 prints med totalt 9 budskap och 35 råd för mer återhämtning och reflektion i livet. Beställ här. 

IMG_0340JPG
97e0cf88-025d-438b-83c4-6d4e327e26a7jpg

Fri frakt på en eller flera med rabattkoden Givare - giltig tom 1 mars 2019.

En Gåva med Lugn - 9 prints med totalt 9 budskap och 35 råd för mer återhämtning och reflektion i livet.

Beställ här.