Vad innebär det här med förebyggande egentligen?

En av mina kloka klienter sa att egentligen handlar ju förebyggande i det här fallet om att ha en sund livsstil. Jag tycker det är så bra formulerat. Det är precis det det handlar om när jag säger att jag arbetar förebyggande med stressrelaterad ohälsa. Jag vill dessutom lägga till ett ord: medveten.

 

Det handlar om att skapa sig en medveten och sund livsstil. Där du bestämmer vad som är sunt för dig och där du gör medvetna val. I slutänden handlar det så klart om att du ska hålla, såväl psykiskt som fysiskt.


När jag skriver du så ser jag flera du framför mig. För jag tror att vi lyckas bäst om vi är flera som gör det vi kan. För att förenkla så ser jag tre du:n: 


Individen  I  Arbetsgivaren/Skolan  I  Samhället


När jag delar in det på det sättet ser jag tydligare att vi har olika ansvar och resurser. Jag tycker personligen att det blir enklare att se vad jag som individ kan gör här idag för att skapa mig eller upprätthålla en sund och medveten livsstil. Jag ser vad jag kan göra konkret och agera, men även vad jag inte kan göra något åt. 


Där jag kan agera kan jag formulera vad jag vill och steg för steg ta mig dit. Det jag inte kan göra något åt, kan jag lägga åt sidan och istället bestämma mig för hur jag vill förhålla mig till det.


Vi har alla ett ansvar för att arbeta förebyggande med stressrelaterad ohälsa. Ju närmare individen vi kommer desto mer konkreta och operativa kan vi vara. För att en individ ska kunna leva sunt och medvetet, räcker det inte i längden med att personen i fråga gör vad den kan. 


Individen behöver bra förutsättningar för att kunna leva medvetet och sunt i längden. Förutsättningarna är det arbetsgivaren, skolan och samhället (samhället är ju ett lagom diffust ord, här menar jag till exempel myndigheter, regering, kommun, landsting, fackförbund, föreningar och idrottsklubbar, men även normer och hur vi ser på varandra) som kan bidra med.


Tar vi alla inom de olika områdena ansvar och gör det vi kan är jag övertygad om att vi som delar bildar en stark helhet. Som vilken lagsport som helst. 1+1=3 du vet.


Vi kan inte vänta in att alla tre områden står startklara och har gjort alla utredningar eller skrivit våra policys. Det skulle bli en långdragen process. Jag tror snarare att ibland kan det vara bättre att gräva där du står. Att göra det du kan utifrån det du vill och utifrån de förutsättningar du har idag.


Hur vet jag att det kommer funka? Det vet jag inte. Däremot så kan jag dra slutsatser och hypoteser utifrån det vi vet idag. Och det gör att jag tror att en sund och medveten livsstil med bra förutsättningar är den bästa vägen för att du ska hålla som människa.


/Sandra

Stressrådgivare med KBT-inriktning och Avspänningspedagog.


frebygga_aktrer_hllbartlivstressrdgivningjpg


frebygga_hllbartlivstressrdgivningjpg